Bouwbesluittoetsing opp/dag/vent/spui

Bouwbesluittoetsing, daglichtberekening, ventilatie berekening, verblijfsgebied en verblijfsruimte berekening en spuiventilatieberekening

Bouwbesluittoetsing

De bouwbesluittoetsing bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Daglichttoetreding
  • Ventilatie
  • Verblijfsgebied en verblijfsruimte
  • Spuiventilatie

Daglichtberekening

De hoeveelheid daglicht in een woning is van belang omdat dit het comfort en de leefbaarheid van een woning bepaalt. In de daglichtberekening wordt dan ook berekend hoeveel daglicht het gebouw binnenkomt. Het bouwbesluit stelt verschillende eisen aan de daglichttoetreding en moet daarom goed worden getoetst.

De daglichtberekeningen voeren wij uit volgens de NEN 2057 norm. Zo kan worden gecontroleerd of het ontwerp aan het bouwbesluit voldoet.

Ventilatie

In het bouwbesluit kan er worden getoetst of de lucht in alle ruimtes voldoende wordt geventileerd en of deze waardes voldoen aan het bouwbesluit. Daarom is de ventilatie berekenen zeer belangrijk.

De capaciteiten van de ventilatie worden berekend volgens de NEN 1087. Aan de hand van deze berekening is het ook mogelijk om een balansventilatie te maken zodat de capaciteit van de WTW installatie kan worden bepaald.

Verblijfsgebied en verblijfsruimte

In het bouwbesluit staan ook eisen die zijn gesteld aan bruikbaarheid. Het bouwkundig ontwerp moet hier dus ook op worden getoetst. Zo wordt er getoetst of er minimaal 55% van de gebruiksoppervlakte verblijfsruimte is. Wij controleren ook meteen of de ruimten voldoen aan de vereiste afmetingen en hoogtematen.

Spuiventilatie

Bij de spuiventilatie wordt er getoetst of er in het gebouw voldoende ramen aanwezig zijn die kunnen worden geopend. Bij de spuiventilatieberekening worden de capaciteiten volgens de NEN 1087 getoetst en wordt er gecontroleerd of deze berekeningen voldoen aan het bouwbesluit.

Bouwkundige en installatietechniek berekeningen door start-bouwproject

Wil je de bouwkundige en installatietechniek berekeningen zoals de bouwbesluitberekeningen door ons laten verzorgen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Je ontvangt altijd binnen 24 uur een offerte op maat.