Bouwkundige tekening: met ons tekenwerk kun je snel aan de slag

Met een bouwkundige tekening vertalen wij een creatief idee naar een project dat in de praktijk goed uit te voeren is. Zo kunnen aannemers en bouwbedrijven snel aan de slag met bouwen. Uiteraard blijft er tijdens het project ruimte voor terugkoppeling. Zo zijn er eventuele problemen met de bouw snel op te lossen. Ontdek meer over de voordelen van het laten maken van een bouwkundige tekening door start-bouwproject!

Bouwkundig tekenwerk en bouwkundige tekeningen laten maken

Waarom een bouwkundige tekening laten maken?

Een bouwkundige tekening laten maken door een bouwkundig teken- en adviesbureau zoals start-bouwproject heeft de volgende voordelen:

 • Al je plannen en ideeën zoals het realiseren van een verbouwing, een dakkapel, een uitbouw, nieuwbouw etc. staan duidelijk op papier
 • Er kan snel worden geschakeld en gecommuniceerd met diverse partijen
 • De uitvoerende partij weet precies wat en hoe er gebouwd moet worden

Behalve voor de uitvoerende partij zijn er ook bouwkundige tekeningen nodig voor de vergunningsaanvraag bij de gemeente. Zo kan de gemeente beoordelen of je recht hebt op een bouwvergunning of dat er bijvoorbeeld naar aanleiding van advies van de welstand iets gewijzigd moet worden.

Compleet pakket voor bouwkundig tekenwerk

Bij kleinere projecten wordt het genoemde bouwkundig tekenwerk vaak samengevoegd en versimpeld. Daarom is het van groot belang dat je eerst al jouw wensen kenbaar maakt. Zo kunnen wij je voorzien van een juist advies over welke tekeningen je precies nodig hebt.

Na een ontwerptekening die door ons of een architect is gemaakt, kunnen wij bouwkundig tekenen. Wij maken een duidelijke en uitvoerige bouwkundige tekening waarmee al jouw plannen zowel voor jezelf als voor de gemeente en de uitvoerende partijen duidelijk op papier staan.

Het complete pakket dat wij als teken en adviesbureau aanbieden bestaat uit:

 • Vergunningscheck & bestemmingsplancheck
 • Digitalisering bestaande situatie
 • Voorontwerp
 • Toetsing
 • Bestek tekening
 • Constructieberekening

Vergunningscheck & bestemmingsplancheck

bouwkundig tekenwerk laten maken door Advies- en Tekenbureau van Assendelft

Bij de vergunningscheck zoeken wij uit of er voor de uitvoering van jouw project een vergunning nodig is. Ook kijken wij of jouw plannen binnen het bestemmingsplan passen. Aan de hand van de uitslag van de vergunnings- en bestemmingsplancheck bepalen we de vervolgstappen.

Soms is het wenselijk om aan de hand van de uitkomst een principeverzoek bij de gemeente in te dienen. Aan de hand van het principeonderzoek in combinatie met een (simpele) bouwtekening bepaalt de gemeente dan of ze medewerking aan het project verlenen.

Het kan zijn dat de gemeente eisen stelt aan het project waar in de voorbereiding rekening mee gehouden moet worden. Als we dit in een vroeg stadium achterhalen, verloopt de vergunningsaanvraag vaak soepeler. Bovendien bespaar je hier ook nog eens kosten mee.

Digitalisering bestaande situatie

Vindt er een verbouwing plaats? Dan is het van belang dat de bestaande situatie van het gebouw goed in kaart wordt gebracht. Als de vergunningsaanvraag dan bij de gemeente wordt ingediend, kan de gemeente zien wat er (niet) wordt veranderd.

De bestaande situatie brengen wij in kaart aan de hand van de bestaande bouwkundige tekeningen en/of de meetgegevens van het gebouw. Hiervoor moeten wij de bestaande tekeningen eerst digitaliseren. Lees hiervoor ook onze pagina over digitaliseren bestaand tekenwerk.  

Bij de digitalisering van de bestaande situatie leveren wij de volgende onderdelen aan:

 • Plattegrond bestaande situatie
 • Gevelaanzichten bestaande situatie
 • Doorsnede bestaande situatie
 • Situatietekening

Voorontwerp

Na de digitalisering van de bestaande situatie maken wij een eerste opzet. Hierbij vertalen wij de ontwerptekening samen met alle technische en juridische voorwaarden naar een bouwtekening. Deze eerste opzet wordt een VO – oftewel ‘voorontwerp’ genoemd en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gevelaanzichten bestaande situatie
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie
 • Plattegrond bestaande situatie
 • Plattegrond nieuwe situatie
 • Doorsnede bestaande situatie
 • Doorsnede nieuwe situatie
 • Situatietekening
 • Eventuele 3D tekening

Deze tekeningen leggen we vervolgens aan je voor zodat jij kunt bepalen of er onderdelen moeten worden gewijzigd. Bij een VO zijn er bij Advies- en Tekenbureau van Assendelft standaard twee correctierondes inbegrepen.

Toetsing

Als het voorlopig ontwerp is goedgekeurd, dan toetsen wij deze aan het bouwbesluit. Hier houden wij tijdens het gehele proces al rekening mee, maar het dient ook getoetst te worden.

Aan de hand van de conclusie van het bouwbesluit, wordt bepaald of het ontwerp voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen. Indien nodig kunnen wij het ontwerp dan nog aanpassen.

Lees hier ook meer over bij bouwkundige en installatietechnische berekeningen.

Bestek tekening

Na goedkeuring starten wij met een BE, een zogenaamd bestektekening. Deze BE wordt nog gedetailleerder dan het voor ontwerp omdat hierop meer (ontbrekende) informatie wordt verwerkt. Een BE bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gevelaanzichten bestaande situatie
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie
 • Plattegrond bestaande situatie
 • Plattegrond nieuwe situatie
 • Doorsnede bestaande situatie
 • Doorsnede nieuwe situatie
 • Constructietekeningen
 • Detailtekeningen schaal 1:20
 • Situatietekening
 • Eventuele 3D tekening

Constructieberekening

Na het bouwkundig tekenen kan er ook een constructieberekening worden gemaakt. Als de constructeur zijn berekeningen heeft gemaakt, verwerken wij deze op de bouwkundige tekening. Zo heb je complete, overzichtelijke en uitvoerbare tekeningen.

Bouwkundige tekening laten maken door start-bouwproject

Wil je bouwkundige tekeningen laten maken door start-bouwproject? Vraag dan snel een vrijblijvende offerte aan. Klik op de button hieronder en je ontvangt altijd binnen 24 uur een passende offerte.